Yozgat Bozok Üniversitesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Tanımları

Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Akademik Hizmetler Görev ve Sorumlulukları

Hizmetiçi Görev ve Sorumlulukları

İdari Hizmetler Görev ve Sorumlulukları