Yozgat Bozok Üniversitesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

13.01.2021 Tarihinde Yapılan Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

04.02.2021 Tarihinde Yapılan Bütçe Uygulamaları Eğitimi

24.02.2021 Tarihinde Yapılan İş Sağlığı ve Güvenli Temel Eğitimi

02.03.2021 Tarihinde Yapılan Maaş İşlemleri ve Doğrudan Temin Eğitimi

11.03.2021 Tarihinde Yapılan Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi Eğitimi

24.03.2021 Tarihinde Yapılan Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi

27.04.2021 Tarihinde Yapılan Döner Sermaye İşletme Birimleri İş ve İşlemlerle İlgili Uygulamalar Eğitimi

07.05.2021 Tarihinde Yapılan Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

28.06.2021 Tarihinde Yapılan Yenilikçi Kurum Kültürü Eğitimi

05.07.2021 Tarihinde Yapılan Kurumsal Aidiyet Eğitimi

01.09.2021 Tarihinde Yapılan Dosyalama ve Arşivleme Eğitimi

08.01.2021 Tarihinde Yapılan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Eğitimi