Yozgat Bozok Üniversitesi

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

31.10.2018 Tarihinde Yapılan 4734 Kamu İhale Kanunu Eğitimi

15.10.2018 Tarihinde Yapılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

14.11.2018 Tarihinde Yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

28.11.2018 Tarihinde Yapılan İç Kontrol Sistemi ve Kamuda İç Kontrol Standartları Eğitimi

07.12.2018 Tarihinde Yapılan Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi

18.12.2018 Tarihinde Yapılan 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Eğitimi

09.12.2018 Tarihinde Yapılan Dosya Muhteviyatı ve Arşivcilik Eğitimi

18.01.2019 Tarihinde Yapılan İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı ve Etkili İletişim Eğitimi

15.02.2018 Tarihinde Yapılan İş Stresi ve Öfke Yönetimi Eğitimi

26.02.2019 Tarihinde Yapılan İş Hayatında Etik Kurallar Eğitimi

08.03.2019 Tarihinde Yapılan Sekreterlik Hizmetleri ve Büro Yönetimi Eğitimi

15.03.2019 Tarihinde Yapılan Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim Eğitimi

20.06.2019 Tarihinde Yapılan Takım ve Ekip Çalışması Eğitimi

23.07.2019 Tarihinde Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 1

23.07.2019 Tarihinde Yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 2

28.08.2019 Tarihinde Yapılan Zaman Yönetimi Eğitimi