Yozgat Bozok Üniversitesi

MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kalite Yönetim Politikamız

Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin vizyonunu, değerlerini; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda yaptığı tüm faaliyetleri en iyi yansıtacak çalışmalarda bulunmak ve bu amaçla yapılan çalışmaların çeşitli kitle iletişim araçları ile hedef kitleye ulaşmasını sağlamak suretiyle geri bildirimlerin değerlendirmesini yapmaktadır.

Merkezimiz; Üniversitenin ulusal ve uluslararası olmak üzere; bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli iletişim faaliyetlerini planlamayı ve mevcut personel ve malzemeler dahilinde özverili şekilde hizmetler sunmayı hedeflemektedir.

Misyonumuz

Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş amacı doğrultusunda belirlenmiş olan misyonu, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren olay ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmek, üniversiteyi ulusal düzeyde tanıtmak, bilimsel gelişmeleri duyurmak, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim üyelerine üniversitenin işleyişinin, fiziki yapısının, olanaklarının, faaliyetlerinin etkin bir biçimde tanıtımını gerçekleştirmek, program organizasyonlarına ve faaliyetlere destek vermek, basında ve kamuoyunda gelişen olaylarda Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bakış açısını zamanında ve en doğru şekilde sunmak, basın ve yayın organlarında çıkan ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ilgilendiren haberler konusunda üniversite yönetimini bilgilendirmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin ülke düzeyinde en çok tercih edilen, en çok tanınan üniversiteler arasında olmasını sağlamak amacıyla etkin bir tanıtım programı yapmak, ulusal ve uluslararası platformda doğru, hızlı, güncel, etkin bilgi akışını sağlamak, hizmet ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalar ile gelişen olayları, her türlü iletişim aracını kullanarak ülkemizde ve Üniversite içerisinde, en iyi biçimde, zamanında ve doğru bir biçimde duyurmaktır.

Değerlerimiz 

Dürüstlük, Güvenilirlik, Yenilikçilik, Verimlilik, Kalite, Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı

Hedeflerimiz