Yozgat Bozok Üniversitesi

MEDYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI REKTÖRÜMÜZ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME (YGG) TOPLANTISI REKTÖRÜMÜZ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI

Üniversitemiz Genişletilmiş Yönetimin Gözden Geçirme  (YGG) toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ başkanlığında yapıldı.

TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ölçütleri kapsamında gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında, fakülte, enstitü,  yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile idari birimlerin 2021 yılı kalite performansları değerlendirildi.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversitemiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, dekanlar, yüksekokul ve MYO müdürleri, daire başkanları ile akademik ve idari personel katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız ve aynı zamanda Üniversitemiz Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Şenol Akın,  iç tetkik ve 30 Kasım 2021’de başlayan dokuz başlık altında değerlendirmelerinin yapıldığı birim YGG toplantılarının,  birimlerin kalite yönetim sisteminin uygulanmasında gösterdikleri performansların tespit edilmesi ve birimlerin bu değerlendirme ışığı altında gelecek yıllarda nasıl bir yol haritası takip etmesi gerektiği noktasında rehberlik etmesi bakımından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Fatih Kanoğlu, akademik, idari ve öğrenci memnuniyet anketleri ile birim bazlı Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları sonrası elde edilen bulgulara ilişkin sunum yaparak  katılımcıları bilgilendirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ toplantıda yaptığı konuşmada kalite süreçlerinin doğru yönetilmesinde bütün birimlerimizin üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Yönetimin Gözden Geçirme toplantıları ile birimlerin 2021 yılı kalite performans verileri değerlendirilmiş oldu.  Bu toplantı sonucunda biz neredeyiz, hangi aşamadayız, güçlü ve zayıf yönlerimiz, kalite süreçlerinde eksik yönlerimizi daha nasıl iyileştirebiliriz, konularında tüm yılı kapsayan bir yılsonu karnesi ortaya çıkacak. Birimlerin 2021 yılı kalite performans verileri, bir önceki yıla kıyasla iyileşmelerin artarak devam ettiğini göstermesi bizleri mutlu etti. YGG sonuçları incelendiğinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yayınlanan Kurum İç Değerlendirme Ölçütlerinde PUKÖ döngüsünün kapatıldığını ifade eden 4 puana yakın ve üzerinde olan akademik ve idari birimlerimiz var. Bu anlamda emeklerinden dolayı yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu değerlendirme, başta yöneticiler olarak bizlerin bu süreçleri hangi zeminde, hangi düzeyde, nasıl yönettiğimizi,  artılarımızın ve eksilerimizin neler olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerimizin neler olduğunu gösteriyor. Bu veriler bazında olumlu yönde ilerleme kaydeden birimlerimizde görülen ortak nokta, yöneticilerin aidiyet duygusunu içselleştirmiş olmalarıdır. Kalite süreçlerinde iyileşmenin sürekliliğini amaç edinmek kazanımları da beraberinde getirmektedir.  Bazı birimlerimizin YÖKAK kalite ölçütlerinde olması gereken düzeyi yakalayamaması, ilgili birimin henüz kalite süreçlerini tam olarak içselleştirmediğini gösteriyor. Birim yöneticilerinin kalite süreçlerini içselleştirilmeleri adına daha fazla sorumluluk almaları ve birim iç ve dış paydaşları ile bu süreci olması gerektiği gibi yönetmeleri gerekmektedir. Ülkemizde yükseköğretimde kalitenin artırılması adına YÖKAK kuruldu ve bu kurul üniversitelerde kalitenin artırılmasına yönelik Dış Değerlendirme, İzleme ve Kurumsal Akreditasyon Programları kapsamında çalışmalar yapıyor. Yani YÖKAK, üniversite birimlerinin kalite süreçleri ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar üzerinden üniversitelerin kalite süreçlerinde hangi aşamada olduğunu değerlendirmektedir. Kalite süreçlerini içselleştiren ve bu konuda özverili çalışmalar yapan yöneticilerin varlığı kalite performans sonuçlarına olumlu olarak yansıyor. 2021 yılı kalite performansında birçok alanda ilerleme kaydetmemiz siz birim yöneticilerinin özverili çabaları sayesindedir.

Yönetimin Gözden Geçirme toplantısına katılımınızdan dolayı hepinize çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, kalite süreçlerinde pek çok alanda iyileşiyoruz. Bundan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.  Üniversite olarak daha da iyisi olacağız. Ancak, henüz tam anlamıyla iyileştirilmeyen alanların da olduğunu görmekteyiz. Bu alanlar iyileşebilir mi kesinlikle iyileşebilir. Bunun tek çıkar yolu kalite süreçlerini sahiplenmek ve içselleştirmektir.  Üniversite olarak akademiyeye daha güçlü hitap edebileceksek bu süreçleri de yönetmek adına eksik yönlerimizi iyileştirerek en iyiye ulaşılabiliriz. İyi yönlerimizde ise çıtayı daha yukarılara hedefleyebiliriz.”

 

21.12.2021 16:53 || 959 kez okundu.