Yozgat Bozok Üniversitesi

YOZGAT VE YÖRESİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Ebubekir GÜNGÖR (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hatice MUMYAKMAZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ERDAL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÜNAL ÇAKIR (Üye)

Arş. Gör Dr. Ayça DOKUZBOY (Üye)

Öğr. Gör.  Nefise YÜKSEL (Üye)

Öğr. Gör. Hamide SOYSAL DEMİRCİ (Üye)