Yozgat Bozok Üniversitesi

YOZGAT VE YÖRESİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Yozgat ve yöresi ile ilgili tarihi, edebi, coğrafi, ticari ve iktisadi alanları kapsayan sosyal ve ekonomik araştırmalar yapılması,  Yozgat ve yöresi ile ilgili millî ve milletlerarası düzeyde ilmî toplantıların düzenlenmesi, Merkez bünyesinde bir kütüphane ve arşiv merkezi oluşturularak Yozgat ve yöresiyle ilgili sosyal ve ekonomik konuları inceleyen kitap ve ilgili arşiv malzemelerinin toplanması, Yozgat ve yöresi ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile sosyal ve ekonomik konularda ortak çalışmalar yapılması veya bunlar için raporlar hazırlanması, Üniversitemizde yapılacak olan tezler (lisans ve lisans üstü) ve diğer ilmî araştırmalardan, Merkezin amacına uygun olanların yayınlanması ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması, Yozgat ve yöresiyle ilgili sosyal ve ekonomik alanlarda araştırma yapanlara destek sağlanması, bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuruluşlarla iş birliği yapılması merkezimizin temel amaçlarıdır.