Yozgat Bozok Üniversitesi

YOZGAT VE YÖRESİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan POLAT (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Ayça DOKUZBOY (Üye)

Öğr. Gör. Hamide SOYSAL DEMİRCİ (Üye)