Yozgat Bozok Üniversitesi

YOZGAT VE YÖRESİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Yozgat Bozok Üniversitesinin hedefleri doğrultusunda, Yozgat ve yöresi hakkında başta sosyal beşeri olmak üzere tüm alanlarda gerekli akademik bilginin oluşturulacak kütüphane aracılığı ile dış paydaşlarımıza sunumunu kolaylaştırmak, Yozgat’taki kamu ve özel sektörün duyduğu ihtiyaçlar çerçevesinde gerekli raporları hazırlayabilecek teknik ve akademik donanıma sahip olmak, Yozgat ve çevresi hakkında yapılan araştırmalarda yön gösterici bir konuma ulaşabilmek merkezimizin temel hedefleridir.