Yozgat Bozok Üniversitesi

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 Üniversitemiz ihtiyacı olan öğrencilerimize kendi eğitim, ilgi alanları ve Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda iş olanağı sağlamaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin son fıkrası çerçevesinde, Üniversite’nin çeşitli birimlerinde  “Kısmi Zamanlı Öğrenci” statüsünde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda 200 öğrenci çalıştırılmaktadır. Haftada en fazla 15 saat çalıştırılan öğrencilere iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılmaktadır.