Yozgat Bozok Üniversitesi

GİRİŞİMCİLİK VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KARA

Başkan
Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SARKIM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KURTOĞLU  

Üye

Öğr. Gör. Pınar HACIHASANOĞLU

Üye