Yozgat Bozok Üniversitesi

GİRİŞİMCİLİK VE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

 VİZYONUMUZ

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, sanayi ile işbirliğinin artırılmasına destek olmak, girişimcilik eylemlerinde, ulusal ve uluslararası çapta üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile ortak hareket edebilmek ve akademik bilginin iş dünyası ile buluşturulmasına katkı sağlayarak, alanında model alınacak etkin bir araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Başta ilimiz olmak üzere bölgemizde faaliyet gösteren üretim ve hizmet sektörü işletmeleri ve ticari faaliyet sürdüren sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapıp, bilgi transferi sağlamak ve işletmelerin daha etkin ve verimli çalışmalar yapmalarına destek olmaktır. Girişimcilik kültürünün artırılmasına katkı sağlamak için eğitim, seminer, kurs, konferans vb. faaliyetleri sürdürmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Bütün faaliyetlerimizi, katılımcı bir anlayış ile şeffaf ve hesap verebilir ölçülerde kalite düzeyi yüksek ve üniversitemizin, akreditasyon uygulamaları çerçevesinde belirlenen standartlara uygun hizmetler olarak sunmaktır. Kaliteli hizmetler sunarken, kalitenin sürekli gelişimine katkı sağlamaktır.