Yozgat Bozok Üniversitesi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:161)