Yozgat Bozok Üniversitesi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon

Yozgat Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, yasal mevzuat ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Vizyon

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Üniversitemiz gelir ve gider kaynaklarının mevzuata uygun olarak,  akılcı, tutarlı eylemler ve geleceğe yönelik tahminlerle analizini yaparak, mali işlemleri tutarlı bir şekilde yürütmek; Verimli, bilgili, donanımlı ve güvenilir personel yapısı ile üst düzey teknolojiyi kullanabilen; istenilen bilgiye doğru ve zamanında ulaşabilecek bilgi sistemine sahip olan; faaliyet alanları kapsamında ve Yozgat Bozok Üniversitesi kimliği altında, etkin planlamalar yapmak, faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.