Yozgat Bozok Üniversitesi

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2547 Sayılı Kanun

657 Sayılı Kanun

2914 Sayılı Kanun

375 Sayılı Kanun

5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkın KHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

1219 Sayılı Kanun